Ενοικιασεις

Για την ενοικίαση αυτοκινήτου, πληροφορίες και κρατήσεις απευθυνθείτε στο www.sirostravel.gr και στο τηλ. 2281 408200.

Για την εξασφάλιση της έκπτωσης της διοργάνωσης είναι απαραίτητη η επίδειξη του κωδικού συμμετοχής που θα λάβετε κατά την εγγραφή σας στον αγώνα.